Selasa, 4 Oktober 2011


Adab dalam Islam

Adab dalam Islam memiliki aturan dan syariat yang melibatkan semua aspek kehidupan. Orang Islam melihat adab perilaku ataupun perbuatan contohnya seperti:
  1. Adab sopan
  2. Adab hormat-menghormati
  3. Adab berpakaian (Jilbab, Hijab, Niqab)
  4. Adab dalam keluarga
  5. Adab ketika orang meninggal dunia
  6. Adab memberi salam
  7. Adab menepati janji
  8. Adab mengucapkan selawat ke atas Nabi
  9. Adab antara bukan mahram

Tiada ulasan: